Wanneer naar een psycholoog?

 

De meeste mensen hebben weleens een periode dat het niet zo goed gaat. Ze hebben moeite met zichzelf of met hun partner, met hun emoties of gedrag, moeten leren leven met lichamelijke beperkingen, verlieservaringen, of er zijn problemen op het werk.
Wanneer het niet lukt om er op eigen kracht uit te komen kan een GZ-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ u vaak goed helpen. Bij ernstige en/of meervoudige problematiek, verslaving of acute crisis kan, in overleg met u en uw huisarts, verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ (b.v. een psychiater) nodig zijn.


Met welke klachten naar de GZ-psycholoog?

 • angst en paniek
 • somberheid en depressie
 • rouwverwerking
 • agressie en woede
 • burn-out en overspanning
 • dwangmatig handelen en denken
 • negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering
 • schuldgevoelens en schaamte
 • traumaverwerking
 • vage lichamelijke klachten zonder duidelijke verklaring
 • leren omgaan met een ernstige ziekte van uzelf of van een dierbare
 • slaapproblemen